Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przesyłamy klauzulę informacyjną.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIONATURALIS Katarzyna Ernest, ul. Wojciechowska nr 5A lok 26,20-704 Lublin, 
    NIP 1230857360, Regon 381331262

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, wysyłania ofert handlowych drogą elektroniczną oraz ewentualnych innych umów realizowanych w ramach działalności przedsiębiorstwa- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).

  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.